Početna Galerija O nama Kontakt EkoSTAR

PROIZVODNI PROGRAM


KOTLOVI

Visokopritisni parni kotloviKarakteristike kotlova:

◦ radni pritisak 0.6 - 10 bar
◦ kotlovi na tečno gorivo sa produkcijom pare od 500-2000 kg/h pare
◦ električni kotlovi sa produkcijom pare od 200-1500 kg/h

Ovi kotlovi i postrojenja uglavnom nalaze primenu u pekarama, destilerijama, mlekarama, drvnoj industriji, preradi voća, povrća i dr.

Za dodatne informacije o ovim proizvodima pošaljite upit!

Niskopritisni parni kotlovi

Kotlovi na čvrsto gorivo:

◦ klase kotlova tipa STAR NP i STAR SNP
◦ radni pritisak 0.5 bar
◦ kotlovi na čvrsto gorivo (pelet, sečka, drvo, ugalj i dr.) sa produkcijom pare od 70-3000 kg/h

Kotlovi na tečno i gasovito gorivo:

◦ niskopritisni parni kotlovi tipa EKO NP sa produkcijom pare od 200-5000 kg/h

Električni kotlovi:

◦ kotlovi sa produkcijom pare od 100-1500 kg/h

Niskopritisne parne blok kotlarnice na platformama:

◦ kotlovi sa produkcijom pare do 1400 kg/h

Ovi kotlovi i postrojenja uglavnom nalaze primenu u pekarama, destilerijama, mlekarama, drvnoj industriji, preradi voća i povrća i dr.

Za dodatne informacije o ovim proizvodima pošaljite upit!

Toplovodni kotlovi
Kotlovi na čvrsto gorivo:

STAR KBM, klasični kotlovi u rasponu snage od 25-120 kW
PELETRON, kotlovi namenjeni sagorevanju peleta, kao i drveta i uglja u rasponu snage od 25-80 kW
STAR, kotlovi na čvrsto gorivo u rasponu snage od 100-550 kW
STAR S, kotlovi na čvrsto gorivo u rasponu snage od 200-2000 kW
STAR BM, serija kotlova za sagorevanje biomase kao što su pelet, koštice višnje i šljive, balirane slame i sečke, raspon snage 100-2000 kW
STAR SBM, serija kotlova za spaljivanje sečke i biomase u rasponu snage od 200-2000 kW

Kotlovi na tečno i gasovito gorivo:

EST-EKO sa rasponom snage od 20-1800 kW
◦ EKO SP sa rasponom snage od 2000-3500 kW

Električni kotlovi:

TEK električni kotlovi u rasponu snage od 48-1000 kW

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, pošaljite upit!GORIONICI NA PELET


Podaci:

◦ gorionici za drvni pelet. Mogućnost sagorevanja koštice višnje!
◦ raspon snage od 15-600 kW

Za dodatne informacije o ovim proizvodima pošaljite upit!AKUMULATORI TOPLOTE


Podaci:

◦ raspon kapaciteta od 1000-10000 l
◦ izrada od crnog čelika ili prokronskog čelika

Za dodatne informacije o ovim proizvodima pošaljite upit!TRANSPORTNI VENTILATORI


Podaci:

◦ transportni ventilatori tip TRV za odsisavanje dimnih gasova i otprašivanje
◦ radno kolo ventilatora prečnika do 700 mm

Za dodatne informacije o ovim proizvodima pošaljite upit!


CIKLONI


Podaci:

cikloni, odvajači čvrstih materija iz dimnih gasova pri sagorevanju i pri odsisavanju vazduha iz proizvodnih procesa

Za dodatne informacije o ovim proizvodima pošaljite upit!KOMBINOVANI BOJLERI


Podaci:

◦ bojleri za pripremu sanitarne vode
◦ kapacitet bojlera u rasponu od 800-10000 l
◦ horizontalna i vertikalna izvedba
◦ prema potrebi izrađuju se od crnog ili prohromskog čelika

Za dodatne informacije o ovim proizvodima pošaljite upit!REZERVOARI


Podaci:

◦ rezervoari za lako tečno gorivo sa jednostrukim ili dvostrukim plaštom
◦ rezervoari za teško tečno gorivo - mazut
sezonski rezervoari mazuta
dnevni rezervoari mazuta

Za dodatne informacije o ovim proizvodima pošaljite upit!DIMNJACI


Podaci:

◦ samonoseća izvedba
◦ segmentna izrada
◦ prečnik dimnjala 90 Ø900 mm
◦ visine dimnjaka do 20 m

Za dodatne informacije o ovim proizvodima pošaljite upit!

×

EKOSTAR DOO, Knjaza Miloša 70, 19350 Knjaževac
MB: 17367366, PIB: 100630637
Phone: +381 63 460 306
Email: ekostardoo@hotmail.com


3kom , jun 2024.