Pozovite nas : +381 063 460 306 |

ekostardoo@hotmail.com

Rezervoar na lako tečno gorivo sa jednim plaštom
24
мај
2014

Položeni čelični rezvoari sa jednim ili dva plašta od 5-90m3. Položeni čelični rezervoari su namenjeni za skladištenje lakog tečnog goriva i drugih neagresivnih tečnosti.

Rezervoari su projektovani za radni pritisak od 1,5bara, a izrađeni su od čeličnog lima zavarivanjem. Posebni priključci su postavljeni na poklopcu revizionog otvora. Rezervoari su antikoroziono zaštićeni kondor trakom. Po zahtevu kupca moguća je i ugradnja pregrada, zatim isporuka osnove za šahtu, šaht sa poklopcem i isporuka kompletne armature.

Skica čelični