Pozovite nas : +381 063 460 306 |

ekostardoo@hotmail.com

Dnevni Rezervoar za Mazut
24
мај
2014

Dnevni rezervoar za mazut od 0,2-1,5m3. Dnevni rezervoar mazuta se koristi za skladištenje mazuta neophodnog za dnevnu potrošnju kotlova na teško tečno gorivo.

Rezervoar se izrađuje od čeličnog lima, kao zatvorena čilindrična horizontalna posuda. U rezervoar je ugrađuju podna i kombinovana štedna grejalica. Štednu grejalicu čine toplovodni grejač (izrađen od čelličnih bešavnih cevi) i električni grejači. Električni grejači se koriste u početku grejanja da bi se mazut zagrejao do temperature kada je dovoljno da se njegova gustina održava i toplotom iz toplovodnog grejača. Kroz toplovodni grejač može da struji vrela voda ili para.

Rezervoar je od spolja antikoroziono zaštićen osnovnom bojom.

tablica dnevnilegenda dnevniSkica dnevni