Pozovite nas : +381 063 460 306 |

ekostardoo@hotmail.com

Rezervoari
05
мај
2014
Položeni čelični rezvoari sa jednim ili dva plašta od 5-90m3. Položeni čelični rezervoari su namenjeni za skladištenje lakog tečnog goriva i drugih neagresivnih tečnosti.Rezervoari su projektovani za radni pritisak od 1,5bara, a izrađeni su od
 • ekostar
 • Nema komentara
 • 3232 Views

05
мај
2014
Položeni čelični rezvoari sa jednim ili dva plašta od 5-90m3. Položeni čelični rezervoari su namenjeni za skladištenje lakog tečnog goriva i drugih neagresivnih tečnosti.Rezervoari su projektovani za radni pritisak od 1,5bara, a izrađeni su od
 • ekostar
 • Nema komentara
 • 2064 Views

05
мај
2014
Sezonski rezervoar  za mazut 2-100m3. Sezonski rezervoar mazuta se upotrebljava za skladištenje mazuta ili drugog teškog tečnog goriva neophodnog za neometamo funkcionisanje kotlova na teško tečno gorivo u toku jedne grejne sezone.Rezervoar se izrađuje od čelično
 • ekostar
 • Nema komentara
 • 3812 Views

05
мај
2014
Dnevni rezervoar za mazut od 0,2-1,5m3. Dnevni rezervoar mazuta se koristi za skladištenje mazuta neophodnog za dnevnu potrošnju kotlova na teško tečno gorivo.Rezervoar se izrađuje od čeličnog lima, kao zatvorena čilindrična horizontalna posuda. U rezervoar je ug
 • ekostar
 • Nema komentara
 • 3564 Views